Thông tin về chủ sở hữu Website (điều 29)

Tên đơn vị/cá nhân: Hộ kinh doanh Làng Nấm Bốn Mùa

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tiến

Mã số thuế: 8866174603-001 do Phòng tài chính - Kế hoạch Quận 12 cấp lần đầu ngày 02 tháng 02 năm 2024.

Địa chỉ: 116 Thới An 10, Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 09.4567.1688 - 0832.358.359

Email: ads.nguyenkimtien@gmail.com

Website: https://www.nambonmua.com/

Thong tin ve chu so huu website nambonmua.com: Nguyen Kim Tien.