BQL Làng Nấm Bốn Mùa

-10%
Combo 3 Phôi Nấm Hồng Ngọc
Phôi Nấm Mối Đen 100% Hữu Cơ
Phôi Nấm Sò 100% Hữu Cơ
Phôi Nấm Hồng Ngọc 100% Hữu Cơ
Phôi Nấm Bào Ngư Xám 100% Hữu Cơ
Phôi Nấm Hầu Thủ 100% Hữu Cơ