Sản phẩm tươi 100% Hữu cơ

-6%
Combo 3 Phôi Nấm Mối Đen
Phôi Nấm Mèo 100% Hữu Cơ
Phôi Nấm Kim Phúc 100% Hữu Cơ
Phôi Nấm Chân Dài 100% Hữu Cơ
-25%
Combo 5 Phôi Nấm Hoàng Kim
-10%
Combo 3 Phôi Nấm Hoàng Kim
Phôi Nấm Hoàng Kim 100% Hữu Cơ
-9%
Combo 5 Phôi Nấm Mối Đen
-25%
Combo 5 Phôi Nấm Bào Ngư
-10%
Combo 3 Phôi Nấm Bào Ngư
-25%
Combo 5 Phôi Nấm Sò

Combo 5 Phôi Nấm Sò

75,000₫100,000₫

  -10%
  Combo 3 Phôi Nấm Sò

  Combo 3 Phôi Nấm Sò

  54,000₫60,000₫

   -25%
   Combo 5 Phôi Nấm Hồng Ngọc
   -10%
   Combo 3 Phôi Nấm Hồng Ngọc
   Phôi Nấm Mối Đen 100% Hữu Cơ
   Phôi Nấm Sò 100% Hữu Cơ
   Phôi Nấm Hồng Ngọc 100% Hữu Cơ
   Phôi Nấm Bào Ngư Xám 100% Hữu Cơ
   Phôi Nấm Hầu Thủ 100% Hữu Cơ